Over mijzelf

Ik ben Jeanie Hofstra, geboren in 1953, moeder van 2 prachtige kinderen en oma van een heerlijke kleinzoon.

Als ik naar mijn kleinzoon kijk zie ik het kleine kind terug dat ik eens was, een stralend zonnetje dat mensen blij maakte. Naar mate ik groter werd begreep ik steeds minder van de wereld en niemand kon het me naar tevredenheid uitleggen. Ik voegde me naar wat ik dacht dat van me verwacht werd, maar voelde me ook regelmatig opstandig.
Het was een levenshouding waarmee ik uiteindelijk vastliep en pas eind jaren 90 vroeg ik me voor het eerst af: maar wat wil ik dan? Ik besloot om met Reiki aan de slag te gaan en begon een opleiding voor hypnotherapie. Er ging een nieuwe wereld voor me open. Niet langer was het leven iets dat me overkwam en dat dingen van me vroeg die ik niet begreep, maar iets waarin ik keuzes kon maken. Ik begreep dat mijn moeite niet zozeer zat in hoe de wereld in elkaar stak, maar in hoe ik het beleefde en dat ik dat kon veranderen. Met de combinatie van Reiki en hypnotherapie slaagde ik er in veel oude belemmeringen in mijn leven op te ruimen en er veranderde veel omdat ik daarvoor koos.

Van gekwetst teruggetrokken leerde ik weer liefdevolle relaties aangaan en kocht een huisje waarin ik mijn praktijk kon uitoefenen. ‘Lastige’ situaties en mensen werden spiegels waarin ik mijzelf verder kon leren herkennen en hielpen me groeien.
Zo kon ik ook de burnout die me eind 2003 ‘overviel’ uiteindelijk beschouwen als een hulpmiddel om te zien waar het nog rammelde. Het werk dat ik deed paste niet meer bij de ontwikkelingen die ik had doorgemaakt. Het Reiki-meesterschap waarvoor ik op dat moment in opleiding was vroeg om de keuze daar ook werkelijk ruimte voor te scheppen en mijn ervaring te delen met anderen.
Het was een ingrijpende stap in het ongewisse mijn goedbetaalde baan in het bedrijfsleven achter me te laten. “Ik zal mijn brood eerlijk verdienen”, is één van de 5 leefregels die de beoefening van Reiki ondersteunen. Voor mij betekent dat nu: doen waar ik goed in ben, goed mee doe en plezier in heb.

Ik ben blij met de weg die ik ben ingeslagen en hoop onderweg nog veel mensen tegen te komen die hun leven graag willen verrijken.
Als ik nu naar mijn kleinzoon kijk zie ik mijzelf van nu terug.
Met dank aan mijn Reiki-meester Lydia Theuns die op deze zelfverkozen reis mijn gids was en nog altijd is, maar ook aan al die anderen die mij een spiegel waren en zijn.

Wil je meer weten over de plaats die Reiki in mijn leven heeft....lees meer